Lovan RC Huishoudelijk reglement 2018-19

Het huishoudelijk reglement is van toepassing op alle rijdagen

free site maker

 • Algemene bepalingen
 • Art 1. Door deel te nemen aan een evenement aanvaardt de piloot het huishoudelijk reglement
 • Art 2. Dit reglement kan te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing aangepast worden
 • Art 3. Wagens waar niet mee wordt gereden, worden op een veilige manier van het parcours gehaald
 • Art 4. Verbrandingsmotoren en off-road banden zijn niet toegelaten
 • Art 5. Piloten die gebruik maken van 27Mhz of 40Mhz zendapparatuur zijn verplicht eerst te controleren of hun frequentie nog vrij is. Is dit niet zo, past u de frequentie aan. Bij het betreden van de piste met een Mhz-combinatie zonder het te melden aan de mederijders en wedstrijdleiding heeft de inrichter het recht u toegang tot de piste te ontzeggen
 • Art 6. Wees hoffelijk, sportief en respecteer de andere piloten en het materiaal. Volg het parcours en de rijrichting en probeer andere wagens te ontwijken. Hou rekening met de rijvaardigheden van de anderen. Indien nodig worden de rijders opgesplitst op basis van de vaardigheden en wordt er afwisselend gereden.
 • Art 7. Ruzie wordt niet getolereerd. Indien er toch meningsverschillen ontstaan, probeer die dan als volwassenen op te lossen. Gebeurt dit niet, kan de inrichter u de toegang tot het evenement ontzeggen. Er worden geen rijgelden of daglicenties terugbetaald.
 • Art 8. Iedereen wordt geacht de pits en de werktafels in nette staat achter te laten aan het einde van de rijdag. Daarom is enkel een niet-geperforeerde pit-towel toegelaten
 • Art 9. Eigen eten en (non-)alcoholische dranken meebrengen is omwille van de aanwezigheid van de cafetaria niet toegestaan.
 • Art 10. Klein ongevaarlijk afval wordt in de vuilbak gegooid of meegenomen naar huis. Gevaarlijk afval (bv defecte accu’s of lege batterijen) wordt meegenomen naar huis en daar op de gepaste manier behandeld.
 • Art 11. Gezien de evenementen in een openbaar gebouw ingericht worden, is roken binnen verboden. Ook het gebruik van de zogenaamde e-sigaret of vapen gebeurt buiten (dit om verwarring met lipo-fire uit te sluiten)
 • Art 12. Deelnemen is op eigen risico. Noch de inrichters, noch de zaaluitbaters zijn verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of beschadigingen. Iedereen is verantwoordelijk voor schade aangebracht aan zichzelf, een medepiloot, omstaanders, .. kortom alle aanwezigen, de zaal en het parcours en zal dit daarom aangepast vergoeden als de inrichter dit nodig acht.
 • Art 13. Jongeren tot 16j worden vergezeld door een volwassene.
 • Art 14. De inrichters hebben ten allen tijde het recht om mensen de toegang te weigeren als die zich niet aan de regels houden.
 • Art 15. Het is mogelijk dat een specifiek wedstrijdreglement artikels uit het algemeen huishoudelijk reglement uitbreidt of scherper stelt.
 • Art 16. Er wordt gereden met een persoonlijke transponder en daardoor op eigen verantwoordelijkheid. De resultaten van de telling worden dus niet aangepast bij het niet of slecht functioneren van een transponder
 • Art 17. Er heerst stilte op het podium en bij de baaninzetters tijdens de heat. De baaninzetters letten op de baan; dus geen gebruik van GSM als respect voor de rijdende heat.
 • Art 18. Bij defect van de wagen tijdens de heat, wordt deze van de baan gehaald door de baaninzetters. Een zogenaamde quick-fix is toegestaan. De piloot blijft in stilte het einde van de heat afwachten en verlaat het podium niet.
 • Art 19. Is de piloot niet op tijd op zijn positie als baaninzetter, wordt het resultaat van de beste heat met 1 ronde verminderd. De piloot mag vervangen worden door een ander persoon. Als die persoon niet voor de start op de juiste positie staat, wordt er eveneens 1 ronde afgetrokken van de beste heat van de vervangen piloot.
 • Art 20. Als een piloot de toegang tot de piste ontzegd wordt, wordt het rijgeld niet terugbetaald
 • Art 21. De wedstrijdleiding heeft het laatste woord over eventuele wedstrijdincidenten.
 • Art 22. Soorten leden
  · Bestuursleden
  Er zijn 4 bestuursleden namelijk Claphouwers Michael, Rommens Jannick, Vanbleu Kris en Vandepoele Lorenzo.

  · Club-piloten
  Deze piloten betalen daglicentie om mee te doen aan de FunCup-wedstrijden en/of de manches van de Lovan Challenge. Ze betalen ook daglicentie om gebruik te maken van de piste tijdens trainingsdagen.

  · Licentie-piloten
  Dit zijn piloten die een jaarlicentie aanvragen bij de FBA. Ze krijgen een nummer toegekend door FBA na inschrijving door Lovan RC. Deze piloten betalen een daglicentie om mee te doen aan de FunCupwedstrijden en/of de manches van de Lovan Challenge. Ze betalen ook daglicentie om gebruik te maken van de piste tijdens trainingsdagen

  · Vrijwilligers
  Vrijwilligers zijn personen die vrijwillig helpen met het klaar leggen en opbergen van de piste, instaan voor of hulp aan de bar en/of catering, of hulp bieden aan de organisatie gedurende de evenementen.
 • Art 23. Er worden 2 soorten wedstrijden ingericht: FunCup-wedstrijden en manches van de Lovan Challenge volgens een kalender vastgelegd voor het begin van het seizoen.
  Als er gedurende het seizoen problemen voordoen qua datum, infrastructuur, … , kan de kalender aangepast worden.
 • Art 24. Wedstrijden
  · FunCup-wedstrijden zijn losstaande wedstrijden met een dagklassement, zonder rangschikking voor het hele seizoen
  · Op zaterdag wordt “free practice” gereden zolang het aantal piloten dit toelaat. Desnoods wordt er overgeschakeld op “timed practice” met trainingssessies van 5 min
  · De 3 kwalificaties worden op zondag gereden
  · De kwalificaties duren elk 5 min o De beste kwalificatie in ronden en totale tijd bepaalt de startpositie
   De 3 finales worden op zondag gereden
  · De finales duren elk 5 min
  · De volgorde van finishen van de twee beste finales bepalen de eindstand, bij gelijkstand wordt de derde finale in rekening gebracht.
  · Tijdschema op MYRCM · Er wordt na iedere wedstrijd een dagklassement opgesteld.

  · De “Lovan Winter Series” is een reeks wedstrijden gedurende het seizoen waarvan een klassement wordt bijgehouden. Op het einde van de Lovan Winter Series wordt de rangschikking opgesteld over alle manches.
  · Op zaterdag wordt “free practice” gereden zolang het aantal piloten dit toelaat. Desnoods wordt er overgeschakeld op “timed practice” met trainingssessies van 5 min
  ·  1 kwalificatie wordt op zaterdagavond gereden, 3 kwalificaties op zondag o De kwalificaties duren elk 5 min
  ·  De beste kwalificatie in ronden en totale tijd bepaalt de startpositie
  ·  De 3 finales worden op zondag gereden.
  ·  De finales duren elk 5 min
  ·  Tijdschema op MYRCM
  ·  De volgorde van finishen van de twee beste finales bepalen de eindstand, bij gelijkstand wordt de derde finale in rekening gebracht.
  ·  De Challenge bestaat uit 4 wedstrijden, op het einde van de challenge wordt een klassement opgesteld.
  · Timing van de trainings- en wedstrijddagen
  Op zaterdag is de piste toegankelijk om 11.30 en sluit om 21u.
  Op wedstrijddagen is de piste toegankelijk om 8u tot de prijsuitreiking. Als het tijdschema wordt gepubliceerd op www.myrcm.ch en als het toelaat wordt een lunchbreak voorzien.
 • Art 25. Inschrijvingen gebeuren via myrcm en worden afgesloten de woensdag voor de wedstrijd om 23.59. Als de piloot de inschrijving wil annuleren, kan die dit doen door zich uit te schrijven bij myrcm of door te verwittigen per e-mail.  Maximum aantal personen per reeks volgens volgend schema: 
  · Rookies: 10 
  · F1: 10 
  · Stock: 30 
  · Modified: 20 
  · 1/12: 10
  Deze aantallen kunnen voor een specifiek wedstrijdreglement of evenement aangepast worden. Als de piloot ingeschreven is voor 2 reeksen en één of beide zijn volzet, dan maakt de piloot de keuze welke reeks er meegereden wordt.
 • Art 26. Vooraleer u de wagen op de piste zet, passeert u de technische controle. Daar wordt de rijhoogte, het chassis op uitstekende vijzen of andere onderdelen en de body op scherpe hoeken gecontroleerd.

  Volgende punten worden op zijn minst gecontroleerd voor er met de wagen gereden wordt: 
  · Rijhoogte 
  · Accuspanning max 8.4V 
  · Gewicht 
  · scherpe hoeken aan de body 
  · uitstekende onderdelen zoals cardans buiten de band of vijzen onderaan het chassis

  Als de wagen niet voldoet, wordt de piloot terug naar de pits gestuurd en mag hij de wagen aanpassen. Er wordt niet gewacht met de start van de heat.
  Als er 3x vastgesteld wordt dat de wagen niet conform is, kan de piloot de toegang tot de piste ontzegd worden.
 • Art 27. Er wordt steeds gereden met hardcase Lipo’s die veilig geladen en ontladen volgens de voorschriften van de fabrikant, dit steeds in een “lipo-safety-bag”. Ontladen gebeurt aan maximum 10A, elke vorm van laden aan maximum 10A. Bij vaststelling van overschrijden van deze stroomsterktes, kan de piloot de toegang tot de piste ontzegd worden.
 • Art 28. Toegelaten elektronica, FDR en banden

  Rookie 
  · Dit is een kennismakingsklasse en dus niet voor wedstrijdrijders, enkel beginnende piloten met een RTR of beginners-chassis (bv TT02, …) en beginners motoren (bv Brushed Mabuchi 540, Carson cup motor, brushless max. 21.5T zero timing).
  Klasse word verreden op alle funcup wedstrijden bij genoeg deelnemers, klasse kan ook samengevoegd worden met een gepaste andere reeks.
  · Regelaar blinky 
  · Rijhoogte minimum 5mm 
  · Rubberen banden

  F1 
  · Brushless 21.5T, 0° fixed endbell, 
  · regelaar blinky, 
  · banden rubber, merk vrij
  · rijhoogte minimum 4mm 
  · minimum gewicht: 1050gr

  Stock 
  ·  Motor 13.5 van EFRA-lijst, mag vertimed worden 
  ·  Regelaar blinky
  ·  Rubberen banden, merk vrij maar minimum 26 shore 
  ·  Rijhoogte minimum 5mm 
  ·  Minimale FDR: 5.0, aan te tonen met boek. 
  ·  Minimum gewicht: 1320 g
  ·  Body volgens EFRA

   Modified 
  ·  rijhoogte minimum 5mm
  ·  rubberen banden, merk vrij maar minimum 26 shore
  ·  Minimum gewicht: 1320 g
  ·  Body volgens EFRA

   1/12 
  ·  13,5T mag vertimed, 
  ·  regelaar blinky, 
  ·  1cel hardcase lipo 
  ·  Rijhoogte minimum 3mm na race 
  ·  Minimum gewicht: 730 g

  tamiya reeksen====>>> TT-Reeks:
  ·  tamiya TT-modellen, upgrades toegelaten
  ·  kan worden verreden samen met een andere klasse indien te weinig deelnemers
  ·  minimum hoogte 5mm
  ·  banden tamiya
  ·  motor -regelaar : of standaard uit de kit, of de tamiya-cup combo

  Truck reeks:
  ·  tamiya tt-01 E-type
  ·  tamiya truck body
  ·  tamiya truck banden
  ·  motor -regelaar : of standaard uit de kit, of de tamiya-cup combo
  ·  minimum 10mm rijhoogte

  m-chassis:
  ·  tamiya m-chassis allemaal toegelaten behalve de =>M-04<=de tamiya m-07 word beperkt van pinion tot 20T vanwege het ratio verschil met de andere modellen.
  ·  banden tamiya
  ·  motor -regelaar : of standaard uit de kit, of de tamiya-cup combo
  ·  minimum 5mm rijhoogte


 • Art 29. Kalender 2018-2019 
  21 oktober 2018 Warm-up Race
  27-28 oktober 2018 Belgisch Kampioenschap
  17-18/11 2018 Lovan Winter Series 1 (L.W.S.)
  1-2/12 2018 FunCup 1
  22-23/12 2018 L.W.S. 2
  19-20/1/2019 Tamiya Cup Seizoen Opener
  2-3/2 2019 FunCup 2
  16-17/2 2019 FunCup 3
  2-3/3 2019 L.W.S.3
  16-17/3 2019 FunCup 4
  30-31/3 2019 L.W.S. 4 seizoens prijsuitreiking


 • Art 30. Kostprijs

  Lovan Winter Series:
  - Per weekend per piloot 15 euro
  - 2e klasse op L.W.S. is 10€ extra.

  Funcup 
  - Per weekend per piloot 15 euro
  - extra klasse is gratis
Mobirise
Addres

Nieuwstraat 42                     
8690 Alveringem

Contacts

Email: lovanrc@gmail.com


Links

MY RCM